งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์จิรศ…

035-276-555

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ไพฑูร…

035-276-555

เปิดแล้วไปรษณีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เปิดแล้วไปรษณีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เปิดแล้วจ้า ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ไทยแห่งแรกที่ด…

035-276-555
1 2 3 32