ประกาศเจตจำนงตามนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประกาศเจตจำนงตามนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ 6 มี.ค.60 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดแถลงประกาศ…

035-276-555

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์จิรศ…

035-276-555

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ไพฑูร…

035-276-555

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ…

035-276-555
1 2 3 4 36