งานเลี้ยงต้อนรับคณะเยาวชนชายแดนใต้ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31

งานเลี้ยงต้อนรับคณะเยาวชนชายแดนใต้ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลั…

035-276-555

ประกาศเจตจำนงตามนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประกาศเจตจำนงตามนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ 6 มี.ค.60 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดแถลงประกาศ…

035-276-555
1 2 3 4 5 38