ประชุม ARU พบผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุม ARU พบผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ จีระวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิก…

035-276-555

การเสนวนาสังคมพหุวัฒนธรรมในสุวรรณภูมิ ในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 32

การเสนวนาสังคมพหุวัฒนธรรมในสุวรรณภูมิ ในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 32

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายเรวัต ปร…

035-276-555

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มห…

035-276-555
1 2 3 4 5 36