บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย ดร.เกษม บ…

035-276-555

ประชุมนักศึกษาที่เข้าร่วมเป็นทีมสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

ประชุมนักศึกษาที่เข้าร่วมเป็นทีมสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

,หาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมดำเน…

035-276-555

ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้ควบคุมที่เข้าร่วมโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้ควบคุมที่เข้าร่วมโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

วันนี้ 13 ก.ค.60 อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภั…

035-276-555

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา…

035-276-555

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 (ก่อนเปิดภาคเรียน)

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 (ก่อนเปิดภาคเรียน)

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 (ก่อนเปิดภาคเรียน) อ่านรายละเ…

035-276-555
1 2 3 4 5 32