งานเยี่ยมสถานฝังศพและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่พระเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)

งานเยี่ยมสถานฝังศพและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่พระเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)

วันนี้ (28 พ.ค.59) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมูลนิธิ เจ้าพระยา…

035-276-555

กิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาและการเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาและการเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

วันนี้ (23 พ.ค.59) กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาและการเรีย…

035-276-555
1 29 30 31 32 33 36