หารือเตรียมบูรณะและปรับปรุงอนุสรณ์สถานและภูมิทัศน์บริเวณสถานฝังศพ ปฐมจุฬาราชมนตรี เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)

หารือเตรียมบูรณะและปรับปรุงอนุสรณ์สถานและภูมิทัศน์บริเวณสถานฝังศพ ปฐมจุฬาราชมนตรี เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หารือร่วมก…

035-276-555

แถลงข่าวงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2558″

แถลงข่าวงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2558″

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาล…

035-276-555
1 29 30 31 32