รับรายงานผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 (รอบ2)

รับรายงานผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 (รอบ2)

วันนี้ (9 มิ.ย.59) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับรายงานผู้ผ่านการคัดเ…

035-276-555

“การเร่งรัดการทำผลงานทางวิชาการสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย” ประจำปีงบประมาณ 2559

“การเร่งรัดการทำผลงานทางวิชาการสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย” ประจำปีงบประมาณ 2559

วันนี้ (8 มิถุนายน 2559) อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั…

035-276-555

ประชุมเตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

ประชุมเตรียมการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

เมื่อวันพุธที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ…

035-276-555

กีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 26

กีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 26

วันอังคารที่ 31 พ.ค.59 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเดิน…

035-276-555
1 29 30 31 32 33 38