ประชุม ARU พบผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุม ARU พบผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ จีระวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิก…

035-276-555

การเสนวนาสังคมพหุวัฒนธรรมในสุวรรณภูมิ ในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 32

การเสนวนาสังคมพหุวัฒนธรรมในสุวรรณภูมิ ในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 32

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายเรวัต ปร…

035-276-555

ร่วมถวายดอกไม้จันทน์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ร่วมถวายดอกไม้จันทน์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปร…

035-276-555

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภั…

035-276-555
1 2 3 37