แถลงข่าวงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2558″

แถลงข่าวงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2558″

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาล…

035-276-555
1 2