พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล

https://youtu.be/pol2zV_MCk8