มอบที่ระลึกสวัสดีปีใหม่

วันนี้ (21 ธ.ค.59) อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงใช้โอกาสนี้มอบที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน เนื่องวันปีใหม่ 2560 ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน