พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่

https://youtu.be/_Aewofh9q_Ad.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);} else {