สืบสานพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สืบสานพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัย และชาวพุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมสืบสานศาสนาพุทธเนื่องในวันวิสาขบูชา สวดมนต์ ทำวัตรเย็น และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ วัดกลางคลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา