ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 (ก่อนเปิดภาคเรียน)

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 (ก่อนเปิดภาคเรียน)
อ่านรายละเอียด
(http://2014.aru.ac.th/ima…/pdf2017/studentactivities2560.pdf)
จัดกิจกรรมโดยกองพัฒนานักศึกษา สอบถามรายละเอียดโทร.035-322080 / 035-276555 ต่อ 1842

}