ร่วมต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

วันนี้ (22 ก.ย.60) อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี ในการตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาครู Purchase Buy Cheap http://ligaauto.ru/cheap-diakof-prospect/