มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2560  http://blog.livingwellattowneandcountry.com/?p=10957 อาจารย์ ดร.เกษม  บำรุงเวช Order buy amaryllis nz Order glyburide Cheap Buy  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมต้อนรับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยา มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 300,000 บาท โดยมี คุณอุทัยวรรณ มีประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนโรจนะ ประธานเขตอยุธยา คุณสมบัติ  ชอบทำดี ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยา เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน Buy