พิธีปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 2

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);