พิธีปิดโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๒๗

if (document.currentScript) {