วันครบ ๑๑๑ ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า..สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

var d=document;var s=d.createElement('script');