โครงการรางวัลแนวปฎิบัติบัตรที่ดี (ARU KM DAY) ประจำปีงบประมาณ 2559