ประชมศิษย์เก่า

if (document.currentScript) { d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);