คณะครุศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญ ตักบาตร พระสงฆ์

d.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);