กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา

document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);}