สำนักงานอธิการบดีร่วมกับคณะครุศาสตร์ จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง