อวยพรและสวัสดีปีใหม่ ดร.จิระพันธ์ พิมพ์พันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด

}