ภาพกิจกรรม

DL9A2430

วันที่ 6 มีนาคม 2556
ประกาศเจตจำนงตามนโยบายคุณธรรมความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
DL9A1939
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่
DL9A2100

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
พระภิกษุนวกะราชภัฏ 999 รูป จาก 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
 

DL9A2284

 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป

 

DL9A0913
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ

 

 

DL9A1284
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายเกาหลีสัมพันธ์

 

DL9A1186
 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น”
DL9A0297
วันที่ 23 มกราคม 2560
แถลงข่าว การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 28
 DL9A0429

วันที่ 25 มกราคม 2560
พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม

 

 

DL9A1164
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
การแสดงชุด “คีตนาฏกรรม เทิดไท้องค์ราชันย์” 

 

DL9A9889
วันที่ 16 มกราคม 2560
พิธีทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง วัคครู
DL9A0005
วันที่ 16 มกราคม 
วันครุวิชาการ ครั้งที่ 5 “ตามรอยพ่อ สืบสานปณิธานงานครู”
 

DL9A0098
วันที่ 20 มกราคม 2560
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)
DL9A9552
วันที่ 6 มหราคม 2560
พิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

 

DL9A9726

วันที่ 6 มหราคม 2560
พิธีทำบุญ ฝ่ายยานพาหนะ
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

 

 

DL9A9837
 วันที่ 12 มกราคม 2560
สถาบันอยุธนาศึกษา
จัดพิธีถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐
DL9A9436

วันที่ 4 มกราคม 2560
ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
DL9A9469
วันที่ 4 มกราคม 2560
ประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
DL9A9376

วันที่ 4 มกราคม 2560
กราบนมัสการถวายของที่ระลึก เนื่องในเทศกาลปีใหม่ แด่พระเทพมงคลโสภณ เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร