ภาพกิจกรรม

030760

วันที่ 30 มิถุนายน 2560
พิธีหล่อเทียนพรรษา
010760
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
112 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
050760

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
พิธีแห่เทียนพรรษา
DL9A7127

วันที่ 22 มิถุนายน 2560
“เรื่องเล่าขานจากงานพระเมรุ”

 

  260660

วันที่ 26 มิถุนายน 2560
อบรมการบริหารหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (TQR)

 

280660
วันที่ 28 มิถุนายน 2560
การเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน
(Work-integrated Learning: WIL)
DL9A6945
วันที่ 8 มิถุนายน 2560
การสาธิตสักว่กลอนสด เรื่องพระอภัยมณี
ตอน พระอภัยมณีหนีผีเสื้อสมุทร
DL9A7052

วันที่ 15 มิถุนายน 2560
ร่วมต้อนรับองคมนตรี ณ โรงเรียนตำหนักเพนียด

 

DL9A7008
วันที่ 15 มิถุนายน 2560
พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตมัธยม

 

2017-05_134f387ac1e13b7

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
ต้อนรับสภาการศึกษาเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
DL9A6301

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
พิธีเปิด-ปิด กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 DL9A6757

วันที่ 2 มิถุนายน 2560
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ ภาคกลาง ครั้งที่ 27 “ราชนครินทร์เกมส์”
 DL9A5360

วันที่ 26 เมษายน 2560
โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 30
 2017-05_530031bfd49faa1

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560
พิธีเยี่ยมสถานฝังศพ วางพวงมาลาอุทิศส่วนกุศลแด่เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) ครั้งที่ 41
IMG_1208

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2560
เชิดชูเกียรติผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2559

DL9A2430

วันที่ 6 มีนาคม 2556
ประกาศเจตจำนงตามนโยบายคุณธรรมความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
DL9A4904
วันที่ 4 เมษายน 2560 
งาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ“เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network)” ครั้งที่ ๗

 

 

DL9A5063

วันที่ 12 เมษายน 2560
กิจกรรมวันสงกรานต์สโมสรบุคลากรเจ้าหน้าที่

 

 

DL9A1939
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่
DL9A2100

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
พระภิกษุนวกะราชภัฏ 999 รูป จาก 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
 

DL9A2284

 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๙๙๙ รูป

 

DL9A0913
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ

 

 

DL9A1284
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายเกาหลีสัมพันธ์

 

DL9A1186
 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น”
DL9A0297
วันที่ 23 มกราคม 2560
แถลงข่าว การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 28
 DL9A0429

วันที่ 25 มกราคม 2560
พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม

 

 

DL9A1164
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
การแสดงชุด “คีตนาฏกรรม เทิดไท้องค์ราชันย์” 

 

DL9A9889
วันที่ 16 มกราคม 2560
พิธีทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง วัคครู
DL9A0005
วันที่ 16 มกราคม 
วันครุวิชาการ ครั้งที่ 5 “ตามรอยพ่อ สืบสานปณิธานงานครู”
 

DL9A0098
วันที่ 20 มกราคม 2560
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)
DL9A9552
วันที่ 6 มหราคม 2560
พิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

 

DL9A9726

วันที่ 6 มหราคม 2560
พิธีทำบุญ ฝ่ายยานพาหนะ
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

 

 

DL9A9837
 วันที่ 12 มกราคม 2560
สถาบันอยุธนาศึกษา
จัดพิธีถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐
DL9A9436

วันที่ 4 มกราคม 2560
ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
DL9A9469
วันที่ 4 มกราคม 2560
ประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
DL9A9376

วันที่ 4 มกราคม 2560
กราบนมัสการถวายของที่ระลึก เนื่องในเทศกาลปีใหม่ แด่พระเทพมงคลโสภณ เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร