อบรมเชิงปฏิบัติการ "วิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น"

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);