พิธีเปิด-ปิด กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);