การสาธิตสักว่กลอนสด เรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีผีเสื้อสมุทร